Proiecte de Acte Normative

Proiecte de acte normative, pentru care vă propunemaplicarea procedurii de Consultare electronică a Comisiei de Dialog Social dincadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:

Direcţia Generală Lucrări Publice

– Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

– Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale şi Urbane

Direcţia Tehnică în Construcţii

– Ordonanţă de urgenţă  privind creşterea performanţei energetice a unor categorii de clădiri de interes şi utilitate publică din domeniile învăţământ şi sănătate publică

Consultarea electronică, aşa cum reiese din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Dialog Social din cadrul MDRT, este o formă de consultare prin care se obţin puncte de vedere din partea partenerilor sociali.

Conform procedurii consultării electronice, proiectele de acte normative sunt transmise în format electronic către toţi partenerii sociali, urmând ca observaţiile să fie trimise la Direcţia Generală Juridică, Compartimentul Relaţia cu Parlamentul,Dialog Social şi Transparenţă care asigură secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social. Observaţiile vor fi transmise spre analiză către direcţia iniţiatoarea proiectului de act normativ.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de DialogSocial din cadrul MDRT, punctele de vedere transmise cu privire la aceste proiecte de acte normative vor fi înaintate secretariatului Comisiei de Dialog Social în format electronic după modelul: text iniţial – propunere de modificare – motivare.

Vă rugăm să vă exprimaţi punctele de vedere, propunerile şi sugestiile pe baza proiectelor de acte normative transmise, până marţi, 30o ctombrie 2012, ora 12:00 pe adresa de e-mail: vasilica.vata@mdrt.ro saula numărul de fax:  0372.111.498.

Invitatie PS

NF OUG modificare OG 7

NF OUG PNDIRU

OUG modificare OG 7

OUG ciup

OUG PNDIRU

NF ciup