Prezentare proiect “Investitori in oameni”

“INVESTITORI ÎN OAMENI – Parteneriat transnațional pentru creșterea interesului angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane și pentru creșterea responsabilității sociale a întreprinderilor”, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 Investește în oameni!” si este realizat de Fundația Post-Privatizare în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) și Assessment North East (ANE) din Marea Britanie.

Mai mult →

Proiect european PASII FPI

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directa cu reprezentantii mediului economic.

Mai mult →