Servicii Oferite de UGIR

SERVICII UGIR

 

 

VIZIUNE

Viziunea UGIR este să asigure membrilor un cadru care să le permită să răspundă provocărilor globalizării, urmărind dezvoltarea unui mediu de afaceri proactiv şi a unui climat social pozitiv. Pentru realizarea acestei viziuni, UGIR se concentrează pe promovarea şi încurajarea cercetării, inovării, excelenţei şi profesionalismului în îndeplinirea rolului său de purtător de cuvânt al întreprinderilor membre şi în prestarea  serviciilor pentru acestea.

 

Reprezentarea şi susţinerea intereselor membrilor în structurile tripartite (Guvern-patronate-sindicate) la nivel local, naţional şi internaţional.

 

Consultanţă juridică oferită membrilor săi, în toate domeniile de activitate.

 

Sprijin în vederea creării, dezvoltării şi implementării a iniţiativelor în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste. În acest sens, UGIR a încheiat un protocol de colaborare cu Federaţia “Junior Chamber International”.

 

Consilierea în vederea obţinerii de fonduri europene, prin membrul nostru Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene – ACRAFE.

 

Consiliere cu privire la pensiile private, prin membrul nostru Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România – APAPR.

 

Participarea la activităţile de interes public (simpozioane, conferinţe şi întâlniri cu caracter profesional) şi reprezentarea membrilor în dezbaterea problemelor de interes public cu care se confruntă fiecare parte, potrivit domeniului de activitate. Acest serviciu este disponibil prin colaborarea cu Inspecţia Muncii.

 

Informarea membrilor privind drepturile şi libertăţile acestora şi a obligaţiilor ce decurg din legislaţia muncii, convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi Directivele Uniunii Europene.

 

Organizarea de seminarii, conferinţe şi întâlniri.

 

Consultanţă în înfiinţarea de organizaţii şi federaţii patronale.

 

Cursuri de formare profesională adaptate nevoilor membrilor săi.