Spargem banii cum spune Puya sau îi punem deoparte?