Proiect european PASII FPI

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directa cu reprezentantii mediului economic.

Obiectivele specifice propuse vizeaza:
A. Imbunatatirea gradului de cunoastere a cerintelor si conditiilor concrete de pe piata muncii in randul repezentantilor IPT, al autoritatilor publice interesate si al beneficiarilor sistemului din toate cele 42 de unitati administrative si crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate scoala-intreprindere, prin realizarea unui studiu de oportunitate, a unor seminarii de informare/constientizare si a Saptamanii PASII FPI.

B. Pilotarea in 20 de judete din tara a unor parteneriate active scoala-intreprindere in vederea imbunatatirii ofertei IPT – grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor materiale de invatare, sesiuni de formare pentru profesionistii ambelor parti implicare, mese rotunde, vizite in intreprinderi, concursuri scolare.

Obiectivele operationale aferente abordarii propuse sunt legate de:
A. asigurarea colaborarii directe si complexe a unitatilor de IPT cu reprezentanti ai intreprinderilor;
B. multiplicarea efectelor prin diversificarea modalitatilor de cooperare si atragerea tuturor actorilor interesati.