Procesul verbal al reuniunii din data de 25 februarie 2014