Prezentare proiect “Investitori in oameni”

“INVESTITORI ÎN OAMENI – Parteneriat transnațional pentru creșterea interesului angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane și pentru creșterea responsabilității sociale a întreprinderilor”, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 Investește în oameni!” si este realizat de Fundația Post-Privatizare în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) și Assessment North East (ANE) din Marea Britanie.

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea si consolidarea capacitatii partenerilor sociali si a organizatiilor societatii civile pentru a promova si sprijni investitiile in resursele umane si responsabiliatea sociala a intreprinderilor, folosind metodologia de success “Investors in People” si instrumentele CSR definite la nivel european.

Obiective specifice:

1) Dezvoltarea capacitatii institutionale a partenerilor sociali prin definirea unei viziuni pe termen lung asupra dezvoltarii organizationale si promovarea acesteia in vederea cresterii interesului de a deveni membru;

2) Dezvoltarea capacitatii interne a reprezentantilor angajatorilor pentru promovarea in randul membrilor sai a Responsabilitatii Sociale a Companiilor (CSR), certificarii si implementarii sistemului de management al responsabilitatii sociale SA 8000 si a metodologiei europene Investors in People, ce incurajeaza invatarea continua, flexibilitatea la locul de munca, incluziunea sociala si armonizarea activitatii profesionale cu viata de familie;

3) Imbunatatirea si diversificarea serviciilor de informare pentru membrii partenerilor sociali – patronate;

4) Promovarea si implementarea conceptului de Responsabilitate Sociala a Companiilor in mediul patronal din Romania si crearea unei Retele Nationale CSR

5) Realizarea de parteneriate transnationale CSR intre partenerii sociali din Reteaua CSR si partenerii sociali/ONG din tari cu traditie in promovarea CSR, in vederea incurajarii initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.

Rezultatele anticipate ale proiectului:

1. Realizarea unei strategii de dezvoltare organizațională pentru partenerul social din proiect

2. Elaborarea și tipărirea codului de conduita CSR utilizând expertiza partenerului transnațional

3. Traducerea, adaptarea și tipărirea a 3 manuale elaborate de Investors in People UK pentru dezvoltarea în mod responsabil a afacerilor

4. Distribuirea materialelor tipărite, prin intermediul centrelor de resurse regionale, către grupul țintă al proiectului

5. Crearea a 8 centre regionale de resurse CSR, SA8000 și Investors in People

6. Organizarea a 8 seminarii regionale de formare promotori CSR, SA8000 și Investors in People

7. Instruirea a 160 de persoane din grupul țintă pentru promovarea în rândul membrilor lor a beneficiilor CSR, sistemului de management al responsabilității sociale SA8000 – standard de referință CSR și metodologiei Investors in People

8. Realizarea unui schimb de bune practici europene CSR și Investors in People pentru 20 de participanți, personal al centrelor regionale de resurse pentru partenerii sociali și ONG-uri

9. Formarea Rețelei Naționale CSR Investors in People formată în jurul codului de conduită CSR

10. Organizarea unei conferințe naționale CSR cu participarea grupului țintă al proiectului

11. Realizarea a minim 4 parteneriate transnaționale CSR între partenerii sociali din rețeaua CSR și parteneri sociali/ONG din țări cu tradiție în promovarea CSR.