Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social, calendar intalniri grupuri de lucru

LUNI, 11.09.2017

Ora 11.00

Managementul deseurilor; Pachetul Energie – Schimbari Climatice 2030; Fondul de mediu – contributii, metodologie si alocare venituri

Ora 12.00

Propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ referitor la legea arhivelor naționale in sensul definirii mai clare a obligațiilor pentru companiile private si revizuirea termenelor de arhivare

 

MIERCURI, 13.09.2017

Ora 10.00

Masuri legate de fiscalitate

 

Ora 11.00

Proiect privind implementarea unui mecanism de imbunatatire privind colectarea TVA prin care bancilor li se vor cere sa deschida conturi special doar pentru incasarea TVA

Masuri privind imbunatatirea cadrului legislativ privitor la desfasurarea operatiunilor petroliere

 

Ora 12.00

Propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ referitor la evidența obligatiunilor de plata si maparea acestora cu declaratiile depuse

 

Ora 13.00

Propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ referitor la programul SIUI si la recuperarea creantelor, respectiv propuneri de modificare a termenelor de plata.

 

JOI, 14.09.2017

Ora 10.00

Valorizarea industriei cinematografice

 

Ora 11.00

Reglementari tehnice in domeniul constructiilor si materialelor de constructii; Legea privind autorizatiile de construire nr.50/1991; Regulamentul general de urbanism – HG nr.525/1996

Reducerea birocratiei și a termenelor de acces la sistemele de utilitati.

 

Ora 12.00

Elaborarea statutului polițistului local.