Avizele Plenului CES la proiectele de acte normative ale ședinței din data de 19.09.2017