Materialele prezentate la sedinta “Comertul exterior anul 2011” din 22 martie 2012