La data de 28 iunie 2012 va avea loc organizarea unei mese rotunde

La data de 28 iunie 2012 va avea loc organizarea unei mese rotunde pe tema “Smart Cities, Smart Regions”, dezvoltarea oraselor din regiunea Dunarii si Deltei Dunarii.

Mai mult →

Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Progrdnul Operational Asistenta Tehnica – 13-15 iunie 2012

Conform  dispozitiilor  articolelor 63-68  din  Regulamentul Consiliului nr.  1083/2006  privind prevederile  generate  ale Fondului  European  de Dezvoltare Regional,  Fondului European  Social  si Fondului de Coeziune,  Autoritatea  de Management pentru Programul Operational  Asistenta  Tehnica are obligatia de  a  organiza semestrial comitetul  de  Monitorizare  pentru  Programul  Oparational  Asistenta  Tehnica  (CMPOAT).

Mai mult →

Minuta reuniunii Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene

Minuta reuniunii Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene, precum şi lista participanţilor la această reuniune, care a avut loc la data de 16 mai 2012, la sediul Infoeuropa.

Mai mult →

Comisia de Dialog Social de la nivelul MAEur 16 mai 2012

Conform celor stabilite în cadrul reuniunii Comisiei de Dialog Social de la nivelul MAEur, care a avut loc la data de 16 mai 2012, ora 10.00, la sediul Infoeuropa, vă transmitem următoarele informaţii:

1) Observaţiile/completările privind proiectul de HG pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial instituit în vederea accesării şi implementării fondurilor comunitare în perioada 2014-2020 pot fi transmise doamnei director Ioana CIOCOIU în cursul zilei de azi, la adresa de e-mail ioana.ciocoiu@maeur.ro;

2) Hotărârile judecătoreşti privind reprezentativitatea organizaţiilor sindicale/patronale pe care le reprezentaţi pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail corina.cracana@maeur.ro sau în format tipizat la nr. de fax 0374.104.500.

 

Mai mult →

Reuniunea Comisiei de Dialog Social, data 16 mai 2012

Vă aducem la cunoştinţă că miercuri, 16 mai 2012, ora 10.00, la sediul Infoeuropa va avea loc reuniunea Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene.

Temele de dezbatere înscrise pe agenda acestei reuniuni sunt:

1.. Negocierile privind viitorul buget al UE 2014-2020;

2.. Proiectul de HG pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial instituit în vederea accesării şi implementării fondurilor comunitare în perioada 2014-2020;

3.. Diverse – transmiterea de către partenerii sociali a hotărârilor judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea acestora. Vă transmitem ataşat materialele suport pentru cea de a doua temă de pe ordinea de zi, cu menţiunea că luni vom reveni şi cu materialul referitor la viitorul buget al UE 2014-2020.

Vă adresăm rugămintea să confirmaţi participarea dumneavoastră, până marţi, 15 mai 2012, ora 12.00, la adresa de e-mail corina.cracana@dae.gov.ro sau la tel. 021.308.53.11.

Mai mult →

Reuniunea Comisiei de Dialog Social din data de 23 martie 2012

Reuniunea Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene din data de 23 martie 2012, ora 11.00, la sediul Infoeuropa.

Mai mult →

Minuta reuniunii Comisiei de Dialog Social de la nivelul MAEur din 23 februarie 2012

Minuta reuniunii Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene şi lista participanţilor la această reuniune, care a avut loc la data de 23 februarie 2012, la sediul Infoeuropa.

Mai mult →

Reglementările UE în privinţa investiţiilor

NOTĂ

privind eficientizarea activităţii de atragere a investiţiilor străine

Mai mult →

Page 2 of 2‹ Prev12