REPROGRAMARE REUNIUNE Consiliul de Export IN SEPTEMBRIE

Avand in vedere ca majoritatea membrilor Consiliului de Export se afla in concediude odihna, reuniunea CE stabilita pentru data de 23.08.2012 se va reprograma pentru luna septembrie, la o data care va fi anuntata din timp.

Mai mult →

Programul de târguri şi expoziţii internaţionale cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul 2013

Procesul Verbal al reuniunii din data de 30 iulie 2012

1.Procesul Verbal a reuniunii Consiliului de Export care a avut  loc in data de 30.07.2012, la sediul MECMA.

2.Anexele Procesului Verbal a reuniunii Consiliului de Export carea avut  loc in data de 30.07.2012, la sediul MECMA:

2.1 Memorandumul privind acţiunile şi documentele privind pregătireaaccesării şi implementării fondurilor                           europene în perioada 2014-2020,

2.2Prezentarea privind cadrul partenerial şi un calendar alactivităţilor viitoare de programare.

Mai mult →

Reprezentativitate

Scrisoarea referitoare la nivelul de reprezentativitate naţională structuri asociative de ramură cu rugamintea de a  transmite datele secreatariatlui CE pana la data de 15.08.2012.

Mai mult →

Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 30 iulie 2012

Ordinea de zi a reuniunii Consiliului de Export care va avea loc  luni 30.07.2012, ora 10:00 la sediul MECMA din Calea Victoriei nr.152, sala 327.
Mentionez ca din motive obiective reuniunea CE de vineri 27.07.2012 a fost reprogramata pentru luni 30.07.2012.

Mai mult →

Modificare in ordinea de zi a sedintei Comisiei de Export din 27.07.2012

Avand in vedere ca reprezentantii BPCE Varsovia nu vor fi disponibili in vederea prezentarii la sedinta CE din 27.07.2012 a materialului cu titlul:Modelul economic polonez şi promovarea relaţiilor economice cu Polonia, va rugam sa fiti de acord cu prezentarea acestui material la sedinta CE din luna august a.c.

Mai mult →

Procesul Verbal nr. 130 036 din 13 iulie 2012

Material Ordinea de zi a Reuniunii din 25 iunie 2012

Materialul aferent punctului 3 al Ordinii de zi a reuniunii Consiliului de Export din 25.06.2012.

Mai mult →

Procesul verbal al Comisiei de monitorizare din data de 20.06.2012.

Procesul verbal al Comisiei de monitorizare care a avut loc miercuri 20.06.2012.

Mai mult →

Ordinea de zi a reuniunii Consiliului de Export

Ordinea de zi a reuniunii Consiliului de Export care va avea loc luni 25.06.2012, ora 11:00 la sediul MECMA din Calea Victoriei nr. 152, sala 327.

Mai mult →

Page 7 of 9‹ Prev1...56789Next ›