Adresa nominalizare reprezentanti pentru grupurile de lucru tehnice

Pentru demararea procesului de programare pentru perioada 2014-2020 rolul decoordonator revine Ministerului Afacerilor Europene (MAEur) prin Comitetul Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP).
Potrivit prevederilor pct. 2 ale Anexei 2 privind Organizarea și funcționarea cadrului partenerial pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile și incluzive 2014-2020 ale Memorandumului cu tema“Aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020” rolul de coordonator al procesului de programare pentru Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale revine DGAMPOSDRU prin Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială și servicii sociale .
În cadrul primei reuniuni a  Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială și servicii sociale din 22.08 a.c. s-au stabilit următoarele grupuri  de lucru:

1.    Grupul de Lucru privind Ocuparea;
2.    Grupul de Lucru privind Afacerile Sociale și Incluziunea Socială;
3.    Grupul de Lucru privind Antreprenoriatul și Economia socială;
4.    Grupul de Lucru privind Formarea Profesională și Cercetare, dezvoltare șiinovare.
5.    Grupul de Lucru privind Protecția drepturilor sociale și Îmbătrânirea activăpentru o viață demnă.

În acest sens, vă rugăm să dispuneți, cât mai curând posibil, desemnarea unui reprezentant din partea organizației  dumneavoastră conform ariei de interes și competență și vă rog să transmiteți datele sale de contact la adresa de e-mail razvan.radulescu@fseromania.ro .