Proiectul „Imbunătăţirea nivelului de cunoştinte pentru angajaţii din România”

               
“Imbunatatirea nivelului de cunostintepentru angajatii din Romania” (cod SMIS 128288)
Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Pentru întreprinzătorii preocupaţi de inovare şi dezvoltare, confederaţia patronală UGIR – Uniunea Generală a Industriaşilor din România, alături de parteneri: Consult Risc si Life Courses, a gândit un proiect prin care vrem să aducem mai aproape informaţii:

despre specializarea în sectoare cu potenţial inovator despre programele de formare continuă pentru angajaţii din companii despre dezvoltarea sustentabilă a afacerilor
     

 

Proiectul „Imbunătăţirea nivelului de cunoştinte pentru angajaţii din România” cod MySMIS 128288 se adresează companiilor şi angajaţilor lor din judetele Dolj, Olt si Mehedinti, pe care îi va avea în centrul atenţiei în perioada 1 Nov. 2019 – 30 Apr. 2021.

Ne dorim să susţinem îmbunătăţirea nivelului de cunoştinte şi competenţe al angajaţilor din firmele din regiune, prin programe de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru că specializarea în domeniile competitive se realizează doar cu angajaţi pregătiţi corespunzător. Pentru că astăzi competitivitatea este susţinută de competenţă şi inovare.

Rezultatele aşteptate sperăm să conteze: 367 de angajaţi ai firmelor din regiune vor beneficia de cursuri de formare profesională, 36 de întreprinderi vor fi sprijinite să introducă programe de învăţare la locul de munca.

Parteneriatul beneficiază de 3.540.162,54 lei finanţare din POCU 2014-2020, dintr-un total de 3.648.512,77 lei.

e-mail echipa de proiect: performanta@ugir.ro; Manager – Radu Godeanu, tel. 0744.535.860.