PROCES–VERBAL al reuniunii Consiliului de Export din data de 20.03.2014